Venabygd Breibandlag sine hjemmesider

Arkivartikler:

Nå kan vi får breiband i Venabygd!

Siste nytt 26. August 2004

Breibandlaget har delt ut skjema for kjøp av andel til kr.300 til bygdafolket.

Cyber highwayVenabygd Breibandlag er stiftet, og for den nette sum av kr 300 kan fastboende Venabygdinger tegne medlemsskap. Allerede om få dager vil det være mulig for mange å få trådløs internett-tilkobling for kr 340 pr. mnd. Oppkoblingsavgiften blir på ca
. 1500kr. og inkluderer utstyr til mottak av signaler.

Den delen av bygda som ligger nord for Risbakken får som vanlig et problem med signaler. Men det ser ikke helt svart ut, for initiativtagerne/de som sitter inne med den faglige kunnskapen ser på ulike måter å løse dette på. Så vi har stor tro på at alle får muligheten til raskt og billig internett om kort tid.

Stor honnør til Jostein Rudi, Jan Magne Langset og Asgeir Haugstad for godt arbeid med denne saken!

Se også Breibandlaget.no Det nytter å stå på! 

Vi har regnet ut at med et forbruk på 1 time om dagen på nett koster rundt 377 kr i måneden. Med oppkoblingsavgift på 0,59 og 0,20 øre pr.minutt.

Med breiband blir det ikke bare rimelig, – men også mye raskere. Oppdateringen av Norton går lynkjapt, lese avisen kan du gjøre med god samvittighet. Sidene kommer kjapt frem. I tillegg til å bli rimeligere får du også gjort mye mer på kort tid. Store filer blir enklere både å sende og motta. Nedlastinger av programmer og oppdateringer går veldig fort!

Bredbåndsutbygginga fra Risbakken og nordover: Mai 2005

For at det skal være mulig å bygge ut bredbånd nordover bygda, kreves det at totalt 8 stykker tegner seg som andelseiere (300 kr)

Kravet er at det må være fastboende som blir andelseiere, men det selvfølgelig ingenting i veien for a også hytteeiere etc. kan få bredbånd når det først er utbygd. For øyeblikket er det etter våre kilder 2 som har tegnet seg og til dere andre som vet dere kunne hatt glede av dette: Hva venter dere på???

* Send epost og be om innmeldingsskjema.

28. april 2006

Styret i Breibandlaget har no bestemt at fase 3 i utbygginga skal starte

patient’s cultural, religious and economic background. cialis online Cultural factors and patient-physician communication will.

. Dette vil gi dekning i nordre delen av Venabygd.

Vi startar arbeidet med endeleg lokalisering av sendestasjon på Kvitberget, avtale med grunneigar og løyve frå Sør-Fron kommune til oppføring av ei lita bu til utstyret.

Vi kan førebels ikkje gi nokon eksakt dato for når utbygginga vil stå ferdig, ettersom dette kjem an på kor raskt avtaler og løyve er på plass. Vi arbeider for at dette skal gå så raskt som mogleg.

-Styret-

PDF-blankett for teikning av andel i Venabygd Breibandlag er tilgjengeleg på breibandlagets heimeside.

Breibandlaget utvider nordover

26. Mars 2007 ENDELIG – Bredband over hele bygda!!

Administrator User <webmasterSPAMFILTER@venabygd.net>